Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình Karaoke Thiên Đường Quảng Bình

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 khối cũ công trình Karaoke Thiên Đường Quảng Bình.

3DPANEL-sàn-nhịp-lớn

3DPANEL-sàn-không-dầm3D-PANEL-sàn-nhẹ

 

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 5 khối cũ công trình Karaoke Thiên Đường Quảng Bình.

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-nấm

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-nấm-3D-PANEL-VRO

sàn-ô-cờ

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm