Công trình khách sạn Phúc Tăng - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 1 + những hình ảnh thi công công trình khách sạn Phúc Tăng - Hải Phòng .