Sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công dự án khu nhà lô phố liền kề Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 9 khu nhà lô phố liền kề Cát Tường - Bắc Ninh

HÌNH ảnh sàn nhịp lớn công trình lô liền kề cát tường

hình ảnh sàn phẳng không dầm công trình cát tường

hình ảnh thic ông sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình lô liền kề cát tường

 

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình lô liền kề cát tường

hình ảnh thi công công trình lô liền kề chín tầng cát tường

hình ảnh đổ bê tông sàn lõi rỗng vro lô liền kề cát tường

 

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình lô liền kề 9 tầng cát tường

 

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm công trình lô liền kề cát tường bắc ninh

Những hình ảnh lắp dựng tầng mái block căn hộ liền kề dự án ECO Cát Tường

hình ảnh thi công sàn nhẹ VRO công trình lô liền kề cát tường bắc ninh

Những hình ảnh thi công tầng Tum công trình lô liền kề Bắc Ninh

hình ảnh sàn nhịp lớn tầng tum lô liền kề cát tường

hình ảnh thi công sàn không dầm tầng tum lô liền kề cát tường

Hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn vro tầng tum eco cát tường

Trở về