Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Nguyên Hà - Phổ Yên - Thái Nguyên.

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Nguyên Hà - Phổ Yên - Thái Nguyên. 

sàn_không_dầm_3DPANEL_VRO

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3D_PANELVRO

sàn_nhịp_lớn_3D_PANEL_VRO