Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Hà Nội Mới - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Hà Nội Mới - Sầm Sơn - Thanh Hóa.