Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO ngày càng được nhiều công ty quan tâm và ứng dụng

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO ngày càng được nhiều công ty quan tâm và ứng dụng - Những hình ảnh mà các công ty xây dựng, công ty kiến trúc khu vực miền Sài Gòn quan tâm và đón nhận. 

- Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM (ACCCo)

- Công ty TNHH Takenaka Việt Nam

- Công ty TNHH Quản lý Dự án Core Asia 

- Công ty TNHH Một thành viên Anh Minh Anh.

Viết bình luận