Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO thi công công trình nhà Phan Anh - Nguyễn Lân - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 nhà Phan Anh - Nguyễn Lân - Hà Nội.