Công trình nhà hàng Hoàng Dũng - Đan Phượng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà hàng Hoàng Dũng - Đan Phượng.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 + sàn tầng 4 + sàn tầng 5 công trình nhà hàng Hoàng Dũng - Đan Phượng.