Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Hoàng Giang - Hải Phòng

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công  sàn tầng 2 công trình nhà hàng Hoàng Giang - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công  sàn tầng 5 + sàn tầng tum công trình nhà hàng Hoàng Giang - Hải Phòng.