Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình Showroom Quyền Long - Gia Lâm - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn

tầng 2 công trình Showroom Quyền Long - Gia Lâm - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn

tầng 3 công trình Showroom Quyền Long - Gia Lâm - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn

tầng 4 công trình Showroom Quyền Long - Gia Lâm - Hà Nội.