Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình biệt thự Minh Quang - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình biệt thự Minh Quang - Hải Phòng.