Những hình ảnh thi công căn 1 khu liền kề Phú Thành - Lào Cai

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 căn 1 khu liền kề Phú Thành - Lào Cai.

 

 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum căn 1 khu liền kề Phú Thành - Lào Cai.