Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình TTTM- Quảng Tường - Sầm Sơn- Thanh Hóa

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình TTTM - Quảng Tường - Sầm Sơn- Thanh Hóa.

3D-PANEL

3D-PANEL-sàn-lõi-rỗng

sàn-nhẹ-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-lõi-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

 

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình TTTM - Sầm Sơn- Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 2 công trình TTTM - Sầm Sơn - Thanh Hóa .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình TTTM - Sầm Sơn - Thanh Hóa .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 3 công trình TTTM - Sầm Sơn - Thanh Hóa .

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình TTTM - Sầm Sơn- Thanh Hóa.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình TTTM Sầm Sơn - Thanh Hóa . 

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 7 công trình TTTM - Quảng Tường - Sầm Sơn- Thanh Hóa.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum TTTM Quảng Tường - Sầm Sơn - Thanh Hóa.