Sàn nhẹ, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình nhà hàng Hàn Quốc Dũng Lan - Thái Nguyên

Sàn nhẹ, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình nhà hàng Hàn Quốc Dũng Lan - Thái Nguyên .

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm