Sàn nhẹ không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO trường mầm non tư thục Họa Mi - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Sàn nhẹ không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO - Thi công công nghệ sàn nhẹ không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2  trường mầm non tư thục Họa Mi - Triệu Sơn - Thanh Hóa.

3D-PANEL-Sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL