Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn -phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội.

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội.

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

 

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 5 công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội.

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 7 công trình 114 Xuân Diệu Hà Nội.