Công trình nhà tổ chức sự kiện EVERLAND ĐỒNG HỚI - Quảng Bình

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà Tổ chức Sự Kiện EVERLAND Đồng Hới - Quảng Bình.

san-xop-san-phang-vuot-nhip-lon

san-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon

san-phang-khong-dam