Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công trình khách sạn Nguyễn Cường - Nguyễn Trãi - Hải Phòng

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Nguyễn Cường - Nguyễn Trãi - Hải Phòng.

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-vượt-nhịp-lớn-3D-PANELsàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Nguyễn Cường - Nguyễn Trãi - Hải Phòng.

 

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-loi-rong-3DPanelVRO2

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3dpaNELvro

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình khách sạn Nguyễn Cường - Nguyễn Trãi - Hải Phòng.

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

 

3D-PANEL-san-khong-dam

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Trở Về