Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO tiệc cưới Ngọc Anh

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO  sàn tầng 2 tiệc cưới Ngọc Anh - Quảng Trị.

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-khong-dam-3DPanelVRO

san-loi-rong-khong-dam-3DPanelVRO

Trở Về