Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng lửng công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

san-phang-vuot-nhip-lon-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3D-PanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelvro

san-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-damVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

3D-PANEL-san-nhip-lon1

3D-PANEL-san-khong-dam

3D-panel-san-vuot-nhip-lon

san-khong-dam-loi-rong-3d-panel

San-nhip-lon-khong-dam-3D-PANEL

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-vro

san-khong-dam-3D-PANEL

san-phang-khong-dam-3D-PANEL-VRO6

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 4 công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3DPANEL_sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-không-dầm-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 5 công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 6 công trình nhà hàng An Huy - Khương Đình.

Sàn-lõi-rỗng-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-Sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

Trở về