Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel VRO công trình Showroom Phương Thanh -Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel  VRO sàn tầng 2 công trình Showroom Phương Thanh -Hải Phòng.

3DPanelVRO-san-khong-dam-san-nhip-lon

sàn không dầm 3D Panel VRO

sàn 3D Panel VRO

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn phẳng không dầm 3D Panel VRO

sàn phẳng vượt nhịp lớn không dầm 3D VRO

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn phẳng nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO

sàn phẳng nhịp lớn 3D Panel VRO

Sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel  VRO sàn tầng mái công trình Showroom Phương Thanh -Hải Phòng.

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

Trở Về