Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm công trình khách sạn Hồng Minh - Móng Cái

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm sàn tầng 2 công trình  khách sạn Hồng Minh  - Móng Cái.

san-phang-3D-PanelVRO

SAN-khong-dam-VRO

san-phang-3D-PanelVRO

san-3d-PanelVRO

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng 3D Panel VRO sàn 5,4 và 8,1 công trình  khách sạn Hồng Minh  - Móng Cái.

san-phang-khong-dam-uboot

san-phang-khong-dam-bong

san-phang-namVRO

san-phang-khong-dam-3dPanelVRO

san-phang-khong-dam-Oco

SAN3d-panelVRO

san-phang-bong

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel sàn tầng 3 công trình  khách sạn Hồng Minh  - Móng Cái.

san-phang-khong-dam-3dPanelVRO

san-khong-dam-BONG

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-Uboot

san-phang-vuot-nhip-lon-uboot

san-khong-dam-uboot

san-khong-dam-san-nhip-lon-3DPanelVRO

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm sàn tầng 4 công trình  khách sạn Hồng Minh  - Móng Cái.

San-khong-dam-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm sàn tầng mái công trình  khách sạn Hồng Minh  - Móng Cái.

san-nhip-lon-khong-dam-loi-rong-3dpanel

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPANEL

san-phang-khong-dam-3DPANEL

san-khong-dam-san-nhip-lon-3DPANEL

3DPanel-san-khong-dam-san-nhip-lon

san-nhip-lon-3DPANEL

Trở về