Sàn bóng, sàn uboot, sàn S - VRO - Công nghệ xây dựng sàn phẳng nhịp lớn

Sàn bóng, sàn uboot, sàn S - VRO (Sàn 3D PANEL VRO)

Công nghệ xây dựng sàn VRO (Sàn 3D PANEL VRO): Tổng hợp công nghệ xây dựng VRO​

 Công nghệ sàn lõi rỗng : Ứng dụng sàn lõi rỗng ở Việt Nam

1. Sàn phẳng S - VRO

- Hệ dầm trực giao tiết diện đều

- Tiết diện đều mặt dưới, đúng kích thước, bê tông đặc chắc

HÌNH ảnh hệ dầm trực giao sàn vro

Hình ảnh hệ dầm trực giao tiết diện Sàn VRO

 

2. Sàn bóng

- Hệ dầm trực giao có tiết diện bề rộng, bề ngang không đều

- Tiết diện bề rộng dầm thay đổi nhiều, chỗ mỏng nhất 2 cm, chỗ dày 15 cm

Hình ảnh hệ dầm trực giao sàn bóng

3. Sàn uboot 

- Bê tông dưới đáy phía trong hộp nhựa không đặc chắc vì không có áp lực của côp pha mặt kín

- Bề dày mặt dưới lồi lõm không đồng nhất

Hình ảnh hệ dầm trực giao sàn uboot

 

Download tài liệu so sánh các loại sàn nhịp lớn hình dưới