Quy trình lắp sàn phẳng nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D PANEL- VRO

Quy trình lắp sàn phẳng nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D PANEL- VRO

CÁCH  LẮP DỰNG SÀN PHẲNG NHỊP LỚN, SÀN KHÔNG DẦM, SÀN PHẲNG KHÔNG DẦM  3D-VRO

BƯỚC 1: GHÉP CỐP PHA SÀN PHẲNG

BƯỚC 2: RẢI THÉP LỚP DƯỚI VÀ DẦM BIÊN CÓ ĐAI (CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP THÉP)

BƯỚC 3: LẮP CÁC MÔ ĐUN S-VRO PANEL THEO VỊ TRÍ THIẾT KẾ (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 4: LIÊN KẾT CÁC MÔ ĐUN S-VRO PANEL (THÉP NỐI TẤM MẶT DƯỚI – DO VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 5: LIÊN KẾT CÁC MÔ ĐUN S-VRO PANEL (BUỘC LƯỚI THÉP MẶT TRÊN)

BƯỚC 6: LIÊN KẾT CÁC MÔ ĐUN S-VRO PANEL - ĐẶT LƯỚI THÉP LỚP TRÊN LIÊN KẾT ĐẦU TẤM (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 7: ĐẶT LƯỚI THÉP MŨ CỘT (CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP)

BƯỚC 8: CÀI KHUNG RĂNG LƯỢC CHỐNG CẮT TĂNG CƯỜNG MŨ CỘT (VRO CUNG CẤP)

BƯỚC 9: LÀM CÔNG TÁC CHỐNG NỔI VÀ ĐỔ BÊ TÔNG (BÊ TÔNG DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP)

Trở về