Những hình ảnh trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D VRO tháng 1 năm 2018.

Để công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm 3D VRO được toàn thể các kỹ sư trên cả nước biết kỹ thuật thi công đội ngũ quản lý công ty là các TS, THS giảng viên đang giảng dạy tại trường ĐHXD cùng các KS trưởng phòng thiết kế và trưởng phòng thi công nhiều kinh nghiệm về sàn lõi rỗng giao lưu truyền đạt kinh nghiệm thiết kế và thi công cho các bạn kỹ sư và các đơn vị đối tác hàng tháng- Những hình ảnh trao đổi kinh nghiệm tháng 1 năm 2018.

 

Viết bình luận