Xây nhà trọn gói -Những hình ảnh thi công xây dựng công trình Bắc Giang

Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công tại công trình nhà chị Hường- Bắc Giang 

HÌNH ẢNH thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình nhà chị hường bắc giang

hình ảnh thi công tầng 1 sàn nhịp lớn công trình bắc giang

Hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm tầng 1 công trình Bắc Giang 

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình nhà chị hương bắc giang

hình ảnh xây nhà trọn gói công trình bắc giang

Hình ảnh đổ bê tông tầng 1 công trình Bắc Giang 

 

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng nhà chị hương bắc giang

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm tầng 3 công trình ở Bắc Giang. Ảnh: VRO.vn

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn nhà chị hương bắc giang

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn nhà chi hương bắc giang

 

Hình ảnh đổ bê tông sàn nhịp lớn 3D Panel VRO tầng 3 công trình Bắc Giang 

hình ảnh thi công sàn ô cờ nhà chị hương bắc giang

 

hình ảnh sàn bóng mịn nhà chị hường bắc giang

Hình ảnh tháo coppha sàn tầng 2 công trình Bắc Giang

Những hình ảnh thi công sàn nhẹ vượt nhịp lớn tầng mái công trình nhà chị Hường - Bắc Giang 

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn sàn tầng mái công trình nhà chị hường bắc Giang

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình nhà chị Hường Bắc Giang

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình nhà chị hường Bắc Giang

hình ảnh thi công sàn nhẹ công trình nhà chị Hường Bắc Giang

hình ảnh thi công xây nhà trọn gói nhà chị hường Bắc Giang

 

xây nhà trọn gói công trình nhà chị hương

Xây nhà trọn gói - Công trình nhà chị Hường ở Bắc Giang 

Trở về