Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng 3D Panel VRO nhà bác Lương - Lê Hồng Phong- Hải Phòng

Những hình ảnh Công ty VRO thi công công nghệ xây dựng sàn lõi rỗng S- VRO tầng 2 nhà bác Lương - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn 3d panel Vro nhà bác lương- Lê Hồng Phong

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn không dầm nhà bà Lương lê hồng phong

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm nhà bà lương ở lê hồng phong

hình ảnh thi công xây dựng sàn phẳng vượt nhịp lớn nhà bác Lương ở lê hồng phong

hình ảnh thi công xây dựng sàn không dầm vượt nhịp lớn nhà bác lương ở lê hồng phonghình ảnh thi công sàn nhẹ công trình nhà bác lương ở lê hồng phong

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 nhà bác Lương - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn ô cơ công trình nhà bác Lương - Hải phòng

Hình ảnh thi công sàn nấm công trình nhà bác Lương - Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trinh nhà bác Lương - Hải phòng

Hình ảnh thi công sàn bóng công trình nhà bác Lương - Hải phòng

hình ảnh thi công sàn uboot công trình nhà bác Lương - Hải phòng

hình ảnh thi công sàn phẳng nhà bác Lương - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO- sàn tầng 4 nhà bác Lương - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn vro nhà bác Lương - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn không dầm vro nhà bà Lương- Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn nấm công trình nhà bác Lương - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn uboot công trình nhà bà lương - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn nấm công trình nhà bà Lương - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn ô cờ công trình nhà bà lương - Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn bóng công trình nhà bà Lương - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công tầng 5 nhà cô Yến - Hải Phòng

 

Những hình ảnh thi công tầng mái nhà bác Lương - Hải Phòng

Trở về