Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình khách sạn An Khánh - Tp Thái Bình

Sàn vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn An Khánh - Tp Thái Bình.

san-phang-khong-dam-3D-PANEL-VRO

san-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-khong-dam-3D-PANEL-VRO