Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 1 tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

hình ảnh thi công sàn Không dầm lõi rỗng công trình CT3 eco cát tường

HÌNH ẢNH thi công sàn không dầm công trình CT3 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm công trình ct3 eco cát tường

 

san-nhip-lon-3DPanelVRO

 Sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO  - Những hình ảnh thi công đổ bê tông sàn tầng 1 công trình CT3 dự án Cát Tường - Bắc Ninh

hình ảnh thi công sàn nhẹ lõi rỗng vro công trình ct3 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình ct3 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn ô cờ công trình ct3 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn không dầm lõi xốp vro công trình ct3 eco cát tường

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh dỡ coppha tầng 1 tòa CT3 dự án Cát Tường- Bắc Ninh.

hình ảnh coppha sàn nhịp lớn tầng 1 công trình ct3 cát tường bắc ninh

hình ảnh dỡ coppha sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình ct3 eco cát tường bắc ninh

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 3 công trình CT3 Eco Cát Tường - Bắc

Ninh

sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel vro

sàn không dầm nhịp lớn vro

sàn phẳng không dầm vro

sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn vro

sàn phẳng không dầm  nấm vro

Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình CT3 Eco - Cát Tường -Bắc Ninh

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-3DPanelVRO

sàn-3dPanelVRO

san-khong-dam-3DPANELVRO

Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 4 tòa CT3 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

san-khong-dam-coppha3DPanelVRO

coppha-san-phang-khong-dam-eco

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi xốp VRO sàn tầng 11 tòa CT3 Eco - Cát Tường 

san-khong-dam-bong

san-khong-dam-uboot

san-khong-dam-3DPANELVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-VRO

san-phang-khong-dam-3DPANELvro

san-phang-khong-dam-VRO

san-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 15 tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-Loi-rong-3DPanelVRO

San-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng 17 tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

 

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DPANEL

3D-PANEL-san-khong-dam

3D-PANEL-san-khong-dam-loi-rong

3D-PANEL-san-phang-vuot-nhip-lon

3D-PANEL-san-phang-khong-dam

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPANEL

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPANELVRO

san-phang-khong-dam-san-nhip-lon-3DPANEL-VRO

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 18 công trình CT3 ECO - Cát Tường Bắc Ninh.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công sàn tầng mái tòa CT3 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-nhịp-lớn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-nhịp-lớn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn-VRO

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL

sàn-phẳng-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn-VRO

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm-vượt-nhịp-lớn-VRO

sàn-không-dầm-VRO

sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-vuot-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO-san-khong-dam-loi-rong

3DPanel-VRO-san-nhip-lon

san-khong-dam-loi-rong-3DPANELVRO

Trở về