Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà A xưởng sản xuất bánh kẹo Sico, trục X1- X6 - Yên Sơn -Hà Nội

Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO  sàn tầng 3 nhà A xưởng sản xuất bánh kẹo Sico, trục X1-X6 - Yên Sơn - Hà Nội.

Trở về