Những hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình Lê Đại Hành - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình Lê Đại Hành - Hải Phòng

Trở về