Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO công trình trường mầm non tư thục Hùng Mai - Hải Dương .

Sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình trường mầm non tư thục Hùng Mai - Hải Dương .

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình trường mầm non tư thục Hùng Mai - Hải Dương .

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nấm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO sàn tầng 5 công trình trường mầm non tư thục Hùng Mai - Hải Dương .

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 6 trường mầm non tư thục Hùng Mai - Hải Dương.