Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình TTTM Trương Định

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình TTTM Trương Định - 461 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội.

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình tttm Trương định- Hà Nội

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình TTTM Trương định - Hà Nội

hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng VRO Công trình TTTM Trương Định Hà Nội

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình TTTM trương định Hà nội

hình ảnh thi công sàn phẳng uboot công trình trương định Hà Nội

 sàn bóng công trình TTTM Trương định hà nội

hình ảnh thi công sàn ô cờ công trình TTTM Trương định

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 TTTM Trương Định.

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình TTTM Trương Định - hà Nội

hình ảnh sàn không dầm công trình TTTM Trương Dịnh Hà NỘI

 

Hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

Hình ảnh sàn phẳng nhịp lớn lõi rỗng VRO công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

Hình ảnh thi công sàn phẳng nấm công trình TTTM Trương Định Hà Nội

hình ảnh sàn ô cờ công trình TTTM Trương Định - Hà nội

hình ảnh thi công sàn uboot công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 3 Trung tâm Thương Mai - Trương Định - Hà Nội

sàn 3D Panel vro sàn tầng 4 TTTM Trương Định - Hà Nội

sàn không dầm công trình TTTM Trương Định

sàn 3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định

3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định - Hà NỘI

sàn phẳng 3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 2 dự án TTTM Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 

sàn không dầm uboot công trình TTTM Trương Định - Hà Nộisàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định - Hà NỘI

sàn nhịp lớn 3d panel VRO Công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 TTTM - Trương Định.

sàn nhịp lớn uboot công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

sàn phẳng nấm công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

sàn nhịp lớn ô cờ công trình TTTM Trương Định Hà Nội

sàn nhịp lớn ô cờ công trình TTTM Trương Định

sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 3 TTTM- Trương Định .

sàn phẳng không dầm công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình TTTM Trương Định Hà Nội

sàn phẳng vượt nhịp lớn nấm công trình TTTM Trương Định - hà nội

cốp pha sàn phẳng không dầm uboot công trình TTTM Trương Định Hà NỘI

sàn ô cờ công trình TTTM Trương Định Hà NỘI

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 5 công trình TTTM Trương Định Hà Nội .

sàn phẳng không dầm 3D Panel Vro công trình TTTM Trương Định - Hà Nội

sàn nhịp lớn 3d panel công trình TTTM Trương Định Hà Nội

Sàn không dầm bóng công trình TTTM Trương Định Hà NỘI

sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình TTTM Trương Định Hà Nội

sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình TTTM Trương Định hà Nội

san-phang-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPANELVRO

san-nhip-lon-3DpanelVRO

san-hong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO tầng kỹ thuật công trình TTTM Trương Định - 461 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội.

san-3d-panel-vro

3D-PANEL-san-nhip-lon

3D-panel-vro-san-phang-khong-dam

san-phang-khong-dam-loi-rong-3d-panel

san-vuot-nhip-lon-3D-panel-vro

san-phang-3D-PANEL-VRO

san-vuot-nhip-lon-san-rong-3D-PANEL

3D-panel-san-phang-khong-dam

san-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-phang-khong-dam-3D-panel-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL

3D-PANEL-San-vuot-nhip-lon

san-khong-dam-3d-panel

Trở về