Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO trường mầm non Sơn Hà - Hà Nam

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 trường mầm non Sơn Hà - Hà Nam.

 

Trở về