Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh thi công nhà anh Cường 7 tầng đường Lê Hồng Phong -Hải Phòng

Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh Công ty cổ phần VRO thi công sàn nhịp lớn nhà anh Cường 7 tầng đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng

HÌNH ảnh thi công sàn lõi rỗng vro công trình nhà 7 tầng lê hồng phong

hình ảnh sàn ô cờ công trình lê hồng phong hải phòng

hình ảnh sàn không dầm công trình lê hồng phong hải phòng

 

Những hình ảnh thi công sàn không dầm tầng 2 công trình nhà 7 tầng đường Lê Hồng Phong - Hải phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 3 công trình 7 tầng nhà anh Cường - Hải Phòng 

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình nhà anh Cường le hồng phong hải phòng

hình ảnh sàn không dầm nhà anh cường đường lê hồng phong hải phòng

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn nhà anh cường le hồng phong hải phòng

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO nhà anh cường hải phòng

hình ảnh xây nhà trọn gói công nghệ sàn nhịp lớn vro nhà anh cường hải phòng

hình ảnh xây nhà trọn gói công trình nhà anh cường hải phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 4 công trình nhà anh Cường Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn nhẽ lõi rỗng 3D Panel VRO tầng 4 nhà anh Cường Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn sàn tầng 4 nhà anh cường Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn tầng 4 nhà anh cường Hải phòng

Những hình ảnh thi công tầng 6 công trình nhà anh Cường 

Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình nhà anh Cường

Những hình ảnh thi công tầng tum nhà anh Cường - Lê Hồng Phong - Hải Phòng 

 

Trở về