Những hình ảnh thi công xây dựng công nghệ sàn lõi rỗng S - VRO nhà Nguyễn Văn Huyên-Hà Nội

Những hình ảnh Công ty xây dựng cổ phần VRO thi công xây nhà trọn gói, xây nhà công nghệ 3D Panel công trình Nguyễn Văn Huyên - Hà Nội 

hình ảnh thi công sàn nhẹ công trình nguyễn văn huyên hà nội

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng vro công trình nguyễn văn huyên hà nội

Hình ảnh đổ bê tông công trình nhà ông Trung - Nguyễn Văn Huyên - Hà Nội , Sàn nhịp lớn 3D-VRO rộng 9m, dài 13m .

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình nguyễn văn huyên

Những hình ảnh thi công tầng 6 công trình nhà Nguyễn Văn Huyên 

hình ảnh thi công sàn không dẫm công trình nguyễn văn huyên

 

hình ảnh sàn phẳng không dầm công trình nguyễn văn huyên

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình nguyễn văn huyên

hình ảnh thi công sàn ô cờ công trình nguyễn văn huyên

hình ảnh thi công sàn xốp công trình nguyễn văn huyên hà nôi

 

Ảnh : Vũ Nguyên Hoàng