Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình showroom điện tử Hưng Thịnh - Sóc Sơn - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình showroom điện tử Hưng Thịnh - Sóc Sơn - Hà Nội.

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình showroom điện tử Hưng Thịnh - Sóc Sơn - Hà Nội.