Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình Showroom Tuấn Anh - Thái Bình.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 Showroom Tuấn Anh - Thái Bình.

sàn-phẳng-ô-cờ

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-nấm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-nấm-3D-PANEL-vro

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-nhẹ-3D-PANEL

sàn-nhịp-lớn