Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình Showroom Thanh Hà - Hải Dương

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 Showroom  Thanh Hà - Hải Dương.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình trường mầm non Minh Anh TT Minh Tân - Hải Dương 

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng mái  Showroom  Thanh Hà - Hải Dương.