Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình bệnh viện tư thục Phúc An - Bình Dương

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình bệnh viện tư thục Phúc An - Bình Dương.