Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO trường mầm non tư thục Tuổi Hồng - Phổ Yên -Thái Nguyên .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 trường mầm non tư thục Tuổi Hồng - Phổ Yên -Thái Nguyên .

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-nấm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-không-dầm-VRO