Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 nhà điều hành công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn nhà ăn Cos 4.500 công trình Hoàng Dương - Hưng Yên.