Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn thi công nhanh VRO công trình nhà chú Thiện - Thái Bình

Sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn thi công nhanh VRO sàn tầng 3 công trình nhà chú Thiện - Thái Bình.

 

Sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn thi công nhanh VRO sàn mái công trình nhà chú Thiện - Thái Bình.

san-khong-dam-san-nhip-lon-3DPanelVRO3

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO2

san-khong-dam-3dpanelVRO

Trở về