Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh - Quảng Trị

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO tầng trệt trung tâm tiệc cưới Ngọc Anh - Quảng Trị

Sàn không dầm 3d panel VRO1

sàn phẳng không dầm 3D Panel VRO2

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO3

San-khong-dam-3DPANELVRO

sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO5

san-nhip-lon-3DPanelVROsàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO

sàn 3d PANEL VRO

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình tiệc cưới Ngọc Anh - Quảng Trị.

Trở Về