3DPanel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO công trình nhà anh Thặng - Thị trấn Chờ - Bắc Ninh

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 2 công trình nhà anh Thặng - Thị trấn Chờ - Bắc Ninh.

San-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-uboot

san-nhip-lon-VRO

San-phang-3DPanelVRO

san-phang-bong

san-khong-dam-bongsan-phang-khong-dam-3DVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn, 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 3 công trình nhà anh Thặng - Thị trấn Chờ - Bắc Ninh.

san-phang-khong-dam-VRO

san-phang-vuot-nhip-lonVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-3DPanelvro

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 5 công trình nhà anh Thặng - Thị trấn Chờ - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

SAN-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-sàn-vượt-nhip-lớn

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-san-nhip-lon

3D-PANEL-san-khong-dam

sàn-vượt-nhịp-lớn-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-VRO

sàn-không-dâm-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

san-nhip-lon-san-khong-dam-VRO

sàn-nhip-lớn

Clip thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình nhà anh Thặng - Bắc Ninh.

Trở về