Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO công trình khách sạn Phú Cơ - Móng Cái

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái.

san-phang-loi-rong-3DPanelVRO

san-3D-Panel-VRO

sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO

sàn không dầm vượt nhịp lớn

sàn phẳng 3D Panel vro

san-phang-khong-dam-UBOOT

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO  sàn tầng 3  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái.

san-phang-3DPanelVRO

sàn không dầm vượt nhịp lớn vro

san 3D Panel vro

sàn nhịp lớn vro

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn- Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 4  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái

san-khong-dam-bong

sàn 3D panel vro

sàn nhịp lớn vro

sàn phẳng lõi rỗng 3Dpanel VRO

sàn phẳng 3d panel vro

sàn phẳng không dầm 3d Panel vro

sàn không dầm u boot

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 5 công trình  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái

 

sàn 3D Panel Vro công trình nhà chú Cơ móng Cái

sàn phăng 3D panel VRO công trình nhà chú Cơ Móng Cái

sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO công trình nhà chú Cơ

sàn không dầm uboot công trình nhà chú Cơ Móng Cái

sàn phẳng không dầm bóng công trình nhà chú Cơ Móng Cái

sàn phẳng không dầm 3D Panel vro công trình nhà chú Cơ Móng Cái

Sàn nhịp lớn 3D panel vro công trình nhà chú cơ Móng Cái

sàn 3D Panel vro công trình nhà Chú Cơ Móng Cái

sàn nhịp lớn 3d panel vro công trình nhà chú Cơ Móng Cái

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 6 công trình  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái.

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn- Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng mái  khách sạn Phú Cơ - Móng Cái.san-khong-dam-3DPanel

san-phang-khong-dam-3DPanel

san-nhip-lon-3DPanel

san-phang-nhip-lon-3DPanel

san-phang-khong-dam-3DPanel

san-khong-dam-3DPanel

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon3DPanel

san-phang-khong-dam-3DPanel

Trở về