Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO công trình khách sạn Luxury - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình khách sạn Luxury - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

san-phang-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3dpanelVRO

san-nhip-lon-3DPANELVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-vro

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DVRO

san-phang-khong-dam-3dpanelvro

san-phang-khong-dam-uboot

San-khong-dam-3dPanelVRO

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 5 công trình khách sạn Luxury - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

san-phang-loi-rong-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-3DPanelVRO

SAN-PHANG-3dPanelVRO

San-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-khong-dam3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

 

san-phang-vuot-nhip-lon3DPanelVRO

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 6 khách sạn Luxury Vĩnh Tường Vĩnh Phúc.

san-rong-3DPANEL

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPANEL

san-phang-loi-rong-3DPANELVRO

san-phang-3DPANELVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-san-khong-dam-3DPanelVRO

3DPanel-san-rong-san-loi-rong

san-phang-khong-dam-3DPANELVRO

3DPanel_san-nhip-lon-san-khong-dam

san-loi-rong-3DPANEL-san-nhip-lon-san-khong-dam

3DPanel_san-nhip-lon_san-khong-dam

 

san-nhip-lon-loi-rong-3dpanelvro

san-phang-khong-dam-3DPANELVRO

san-khong-dam-3DPANELVRO

Sàn không dầm, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng 7 công trình khách sạn Luxury - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

3D-PANEL-san-nhip-lon

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VROsan-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-San-vuot-nhip-lon

3D-PANEL-san-khong-dam

3D-PANEL-san-khong-dam

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANEL-VRO

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn 3D Panel VRO sàn tầng mái công trình khách sạn Luxury - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

 

sàn-khong-dầm-3D-PANEL-VRO

san-khong-dam-3DpanelVRO

Trở Về