Nhà ở sinh viên tập trung – Hải Phòng

Nhà ở sinh viên tập trung (giai đoạn 1) – Hải Phòng
hình ảnh công trình Nhà ở sinh viên tập trung (giai đoạn 1) Hải Phòng công ty vro tư vấn thiết kế kết cấu

Địa điểm XD : Phường Kênh Dương- Q. Lê Chân – Hải Phòng

Số tầng, quy mô : 15 tầng 

Công ty cổ phần VRO :  Tư vấn thiết kế kết cấu