Nhà ở công nhân KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh

Những hình ảnh Công ty Cp xây dựng VRO thi công xây dựng nhà ở công nhân KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh 

 

Trở về