Nhà ở cao tầng Tin Com – Pháp Vân

Nhà ở cao tầng Tin Com – Pháp Vân

Địa điểm XD : Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

Số tầng, quy mô : 2 tầng hầm - 32 tầng nổi

Công ty cổ phần VRO :  Tư vấn thiết kế kết cấu